שתיים העם

ללא

לעולם לא אסלח

ארבעה רגשות.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה