מאורה

פתאום נאלמתי דום...

ערבוביה

***מכתב גלוי להיא, שהיא בעצם אני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה