מאורה

פתאום נאלמתי דום...

***מכתב גלוי להיא, שהיא בעצם אני

קירבה-הגירסה המלאה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה