מאורה

פתאום נאלמתי דום...

"..רק בשביל לקבל חיבוק.."

היום בו שקלתי לצבוע לבלונד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה