מאורה

פתאום נאלמתי דום...

"..רק בשביל לקבל חיבוק.."

שקט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה