יעקב בן תקוה

מרחק הוא לווא דווקא פיזי

אהבתנו כמו סופה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה