יעקב בן תקוה

מרחק הוא לווא דווקא פיזי

מן עצבות משונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה