בס"ד אדר ב' התשס"ג לפרוש כנפיים ולעוף להגיד שלום דחוף להתרחק מהמהומה לברוח מההמולה. שאון העיר עושה אותי לחוץ ואת עושה אותי כעוס החיים עושים אותי עמוס והחובות עושים אותי רדוף. ואין לאן לברוח, הכל צפוף לחוץ. אנשים מדומיינים חשים על הפנים ומקרינים עלי את תחושתם הריקנית. כי הכל הבל דמיון ושאול ורוח רעה אופפת הכל, העיתונות החדשות והתקשורת ואפילו חיוכו המאולץ של הקריין המאוס שצוחק לך בפנים על שהצליח לרתק אותך למסך הפחוס ועל זמנך שאתה מבזבז עליו על הבל וריק ורעות רוח.