בס"ד אדר א' התשס"ג "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי"(תהילים) אהובתי התורה על אהבתך אשגה תמיד ומדדיך ארווה כי צימאוני גדול מאוד ואין מאין לשתות כי אם ממעינותייך הזכים והטהורים הבלתי נידלים אשר אם כל הימים יהיו לדיו וכל העצים קולמוסים לא יכילו חכמתך ככל שאשתה יותר אצמא ואתגעגע כי את חיי ואורך ימי על כן אהבתיך וכחותם על לבבי נצרתיך