בס"ד כיסלו התשס"ג שיבעים פנים לאהבה לכל אהבה שיבעים פנים שמזוגות הם מורכבים פן כואב ופן מלטף , פן פוצע ופן מרפא, פן של צער ופן של שימחה, פן של בכי ופן של חיוכים, פן של חבטות ופן של ליטופים, ואצלי הכל על הפנים, אצלי כל הפנים משמשים בערבוביה החושך והאור, הטוב והרע, הבכי והצחוק. ואני ? אנא אני בא?