בס"ד סיוון התשס"ג אהבה היא כמו מטוס ממריאה ונוחתת מסלולי המראה עושים לי רע בנשמה מן סימן ואות מבשרי רעות של פרידות וסיומים ליחסים גמורים. מטוסים ממריאים ונוחתים הם כמו האהבה או שהיא ממריאה ופורחת או שהיא נוחתת וגוועת. ובמטוסים יושבים אנשים, חלקם חוזרים חלקם בורחים אחד חוזר לאהובה, שני בורח מן האכזבה. ולכל אחד יש את סיפור חייו גם למאוהב גם למאוכזב. והסיפור הזה נכתב בדמעות רותחות כבר שנים בספר דברי הימים של המאוהבים והמאוכזבים , עוד מבריאת העולם ועד קיצו.