בס"ד החלטות בכל החלטה בחיים יש צורך לדחות דבר מפני דבר זאת כל אחד מבין יודע אך מה מפני מה ידחה?? זאת אין איש יודע.... כי מי שנגוע נגוע, ומי שחולה, לא במהרה ירפא..