בס"ד הגיע זמן להיפרד, המסך יורד. והוא מפריד כעת ביני ובינך, מין מחיצה כזאת חד צדדית שממנה לא שבים, רק נשאבים בים בים בים, מין חלל כזה שאין לו סוף ומחיצה כזאת שאין לה התחלה הכל מתחיל וניגמר באותה נקודה אדם נולד ומת מאמא.....אדמה.