ניר גלילי

שמי הוא ניר גלילי.

כנראה שנפצעתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה