בס"ד אדר ב' התשס"ג אל חוף מבטחים רציתי להגיע לשים את ראשי העייף והיגע רצוץ ושבור מתלאות החיים מחפש חוף מבטחים. כשאלייך הגעתי היית כל עולמי ואני לך עולם ומלואו חשבתי לעצמי : התגשם חלומי חוף מבטחים וחומה ומבצר ונסיכה מחכה בשער. ממש חלום של חלום מתגשם והופך למציאות מיששתי אותך צבטתי את עצמי ופתאום גיליתי ....... שהכל לא אמיתי.