בס"ד אלול התשס" "ודע שתיקוות אנוש רימה ותולעה" (פרקי אבות) אני אוהב אני שונא אני יודע ורואה אני עמל אני עושה אני בונה אני הורס אני עובד אני קונה אני צודק אני כועס אני ואני ורק אני ומה אני?? אני...... טיפה סרוחה רימה ותולעה.