בס"ד אדר ב' התשס"ג כמו מטוס ממריא מנתק מגע מתרחק ועוזב לאט לאט. מתרומם מתישר ואוסף את השברים. עולה ושוב נופל מתרסק נישבר לרסיסים ושוב אוסף את השברים, מתיצב ממריא תופס גובה מתרחק לאט לאט מביט אחורה ולמטה אין שם אף אחד. זהו. המראתי כעת אני לבד הכל מאחורי ומתחתי אין כלום.