בס"ד לפעמים אני מתעטף במן קטנות דמוחין מן עצבות משונה ומיד מדמין ובורר לי מין מיתה משונה מתלבט וחושב מה לבחור מן מיתת נשיקה של צדיק במיטה או מיתה הרואית של גיבור מילחמה כך רצות חולפות מחשבות משונות בשעות עצובות וקשות לפעמים מן משבר משונה שתוקף ומפתיע עייפות החומר ומה שנוגע.