בס"ד לך בורא עולם אני חייב הכל את הלב והנשמה הרוח והגוף הבריאות והחיים, ומה לא ? בקיצור הכל שלך ובשבילך. ואני, אני כפוי טובה כל הזמן בא בטרוניה, זה לא טוב וזה רע כאילו שאני מנהל את העולם וכאילו אני יודע , מה טוב עבורי ועבור העולם. ואני, אני אפילו לא מנהל זוטר סתם אדם שמסתובב לו בעולם מחפש דרכים לעשות את רצונך, ולא יודע כיצד לרצותך. אני אדם חסר שכל הזמן רוצה יותר. מה אבקש ממך מלכי? שתעשה אותי שלם בדעתי כדי שאוכל להשכיל לעשות רצוני כרצונך. בבקשה.