בס"ד כח כיסלו התשס"ג היו היו שתי כפיות משלימות זה את זו, צמד חמד, ממש צוות מושלם, איך אומרים? סט (סכו"ם) משמים. עד שכמה אחת הכפיות ועיקמה את השניה , ומאז הן לבדן כל אחת במקום אחר. אין התאמה אין השלמה אין צמד ואין סט. כמה חבל .