בס"ד בלעדייך אין חיים תורת האלוקים את המזון והמים לקיום היקום כולו איתך אוכל איתך אשתה איתך אישן ואקיצה את הסם שלי, ולך אני מכור ועל כן אני שמח ולבי שש בקירבי אהובתי משוש לבי שימחת חיי, פסגת תענוגותיי אין עוד מלבדך ומבלעדך אין כלום.