בס"ד הנשמה ביקשה גט כריתות מהגוף באומרה: נמאס לי ממך ומגשמיותך ברצוני לשוב אל בית אבי , עולמי הרוחני. שנים רבות דרנו בכפיפה אחת ולא הועלת לי במאום מזה שנים אנו נשואים ואתה חושב רק על עצמך תאוותיך רצונותיך וחשקיך עלי אינך חושב כלל ועל עתידי כולך גשמי כזה ,מין חומר עכור וגס ואני בעל כורחי דרה בכפיפה אחת עימך מבטלת את עצמי להחיותך מתלכלכת בחטאיך ועוונותיך נימאס לי ממך אני עוזבת ביי.