בס"ד בושה מגיל 19 אני עיתונאי. תמיד התגאיתי בכך. רשמתי בטפסים ללא-ספור: "מקצוע: עיתונאי". עכשיו אני מתבייש לרשום זאת. התחתית שבתחתית אני מתבייש להיות עיתונאי. אני מתבייש כפליים להיות עיתונאי ישראלי(אורי אבנרי) כלבי השמירה של הדמוקרטיה הם סתם כלבים שנובחים וגם נושכים לועסים ולשים את מי שהם רוצים מחפשים כותרות ופרנסה ודורכים על מי שבא כותבים ומלכלכים בלי שום רחמים ועוד זכו לשם שומרים מפלגים בין אחים הורסים משפחות משניאים אנשים בקיצור שופכי דמים שחיים מאנשים תמימים וישנם המון טיפשים שרודפים אחריהם כמסוממים כמן עדר בערים ריקנים ופוחזים שכל חייהם מדשדשים בזבל החיים וכל מציאות הוויתם מצטצמצת לדבר אחד ושמו... עיתון.