בס"ד כמה נאה ורחוץ העולם כשהוא שטוף בדמעותיי מן שיחרור והקלה שבא אחר ריקון הדמעות. אמר לי פעם חכם אחד העולם הוא יפה ונחמד אך אינו שווה אפילו דמעה אחת כי דמעות הן דבר יקר ואין לבזבזן על שווא אף אחד לא ראוי לדמעה אך אצלי זה שונה, אצלי הדמעות רוחצות את העולם מטהרות את הלב משחררות את הרגשות מנקות את הנשמה דמעות הן לאו דווקא מלוחות דמעות הן הקלה.