בס"ד כיסלו התשס"ג עולם אכזר איזה משחק אכזרי העכבר נירדף ע"י החתול הכבש נרדף ע"י הזאב הצבי נרדף ע"י הנמר ואני נירדף ע"י אהובתי איזה עולם אכזר איזה עולם מוזר.