בס"ד כל אדם הוא יהלום יש לו חברים ומכרים והם אינם מכירים בערכו עד שאינם ניפרדים לכל אדם יש כוכב ויש לו אור יקר ואינו מעריכו עד שהוא דועך וכבה.