בס"ד אדר ב' התשס"ג בין אהבה לשינאה כחוט השערה. בין גיהנום לגן עדן כחוט השערה. בין חיים למוות כחוט השערה. בין עצב לשמחה כחוט השערה. ובינינו???........ כחוט השערה. ואני תמה ושואל: איזו סערה יכולה לעורר שערה?