בס"ד כסלו התשס"ג יצאתי מדעתי מיד אשוב פיתאום גיליתי שאני לא כאן, הבנתי שיצאתי מדעתי לפרק זמן, אם זה טוב או רע זאת לא אדע. אך מה שברור לי שכרגע אני לא כאן. יצאתי להפסקה ותליתי שלט על עצמי: מיד אשוב.. בטח תאמרו : מה הוא כותב ? הוא בודאי משוגע,יצא מדעתו. על כך אשיב שני דברים בחיוך וקריצה: האחד : בטח לא קראתם את הפתיחה: אני לא כאן. נקודה. ושנית: מה כל כך טוב להיות שפוי בעולם לא שפוי? אז יצאתי מדעתי לפרק זמן ... אני בחופשה. אולי אשוב בקרוב אם תהיה לכך סיבה טובה. להתראות....... לא מאבד תיקוה.