בס"ד כיסלו התשס"ג אהבה היא עוצמה אהבה היא מן רגש חזק שנותן לך כח לשנות דברים. אהבה היא כח חזק שנותן לך כח לעקור הרים. אהבה היא מנוע חזק שמשנה לך את החיים. אהבה ניכזבת היא קרינה שמשבשת לך את החיים. פעם למעלה ופעם למטה פעם צוחק ופעם בוכה כך היא דרכו של העולם, כך דרכה של אהבה. ואני איבדתי את אשר מצאתי. אם לא היית בזה התסריט אחי: אזי כל המילים הללו עבורך הן הבל, כי לא טעמת מזה הסבל. אשריך וטוב לך.(אולי).....