בס"ד כיסלו התס"ג לא אכתוב עוד שירים לעצמי חשבתי, לא אפצע את ליבך הכואב. אך מה אעשה והמילים עולות להן לבד מעצמן, ואני רק מעתיק אותן לדף. המילים זועקות מתוך ליבי השבור ונדחפות להן ללא סדר וללא תור. מילים מביעות רגש או מחשבה אך אצלי הן סתם מילים, שמרגיעות את הכאב ללא בחירה או כוונה רק להרגיע את נפשי הסוערת ,המעונה.