מרחוק הכל נראה קטן,

מרחוק הכל לא ברור.

מרחוק אי אפשר לדעת מה האיש מרגיש.

מרחוק אפשר לפגוע יותר בקלות.

כי מי יודע איך הוא מרגיש כשעומדים מרחוק?

כי מי יודע אם הוא משתעשע או נעלב?

כי מי יודע אם הוא בוכה,או שדמעותיו דמעות צחוק?

כי מי יודע אם שמחתו אמיתית היא או מזויפת?

הכל לא ברור מרחוק.

אבל...

להתקרב?!