לא לראות אותה.

לא לראות אותה אתמול,

לא היום,

לא מחר,

וכנראה גם לא מחרתיים.

לא לראות אותה.

ולהתגעגע,

להתגעגע עד כדי שבירה,

עד שבירת הלב,

עד שבירת הנפש,

ושבירת הגוף.

להישבר.

לא לראות אותה.

ורוצה לבכות,

אבל הלב חסום.

כולם צוחקים- ומכשול עולה.

ורוצה לבכות,

כי איני רואה אותה,

לא אתמול,

לא היום,

לא מחר,

וכנראה גם לא מחרתיים.