צנצנת סרק

מגלה טפח מסתירה טפחיים

מתוך הקנקן

ויקרא שמם בישראל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה