לקחת מכחול

לצייר

בצבע עדין

כמו הנפש.

 

שלכת בדף

עלים נושרים

כמו אלפי הדמעות

שנהפכים לים

מתוק מלוח.

 

נשימה עמוקה

אוויר צלול

כמו צלילי הגיטרה

שאני עכשיו מפיקה.

 

כבר הפסקתי לבכות

אספתי שבריי,

לבדי.

 

קלילה עכשיו

מרחפת כמו רוח

שחזרה לנקום,

אבל אני

חזרתי לחיות.