זיכרון ילדות,
זיכרון מתוק.
אנשים חשובים,
שחברים היו לך.

זיכרון נעורים,
כבר לא כל-כך מתוק,
אותם אנשים,
עוזבים אותך אט-אט.

זיכרון בחרות,
זיכרון מר.
האנשים החשובים,
מורשתם נטשו.
ומי שילך לאחור,
על ציר הזמן,
אותם-
אולי אינו יזהה.

זיכרון זקן,
זיכרון מר מכל מרור.
אותם אנשים,
אנשי ילדות,
כבר לא מה שהיו.
ואם אליהם אבוא,
אותי-
לא יזכרו.

הזיכרון-
כבר אינו מתוק.
כבר אינו מר.
הזיכרון-
נשכח.