ילד, כך הם עוד קוראים לי.

וכילד-אני נקרא לעזור,

 לעזור לכבוד שבת,

לעזור לכבוד החג,

ולעזור בכלל.

מתי הם יבינו שה"ילד" הוא בן ארבעים וחמש?

בן ארבעים וחמש-נקרא ילד.

אז מה אם הוא מתנהג מעט בילדותיות?

אז מה אם היה הכי קטן במשפחה?

הרי הוא כבר בן ארבעים וחמש.

ילד בן ארבעים וחמש...