היא קראה "אלוקים,אין לי כוח

הניסיונות מרובים,

אין לי כוח"

היא בקשה "אלוקים-תן לי כוח

הניסיונות מרובים,

אלוקים-עזור"

היא חזרה,ובקשה וסיפרה:

"עם חברה

והצגה,

העלבות

ותפקידים.

איך לנהוג?

במה לבחור?"

היא קראה לאלוקים,

היא בקשה מאלוקים:

"תן לי כוח-כי נגמר.

תן חוכמה-כי קשה לי החידה.

הושט לי יד

הוצא אותי מהצרה,

מהייאוש,

המריבה,

מהשאלות שאיני מצליחה לפתור.

תן,תן לי כוח".

"אלוקים" היא קראה מעומק ליבה "אלוקים,

למה נטשת?"

למה אני צריכה להמטיר דמעות?

למה אלוקים?

הביצה רק העמיקה.

למה לא הושטת יד?"

 

(אדר א' תשס"ה)