גשם ראשון.

הריח מזכיר

אהבה ראשונה.

הוא לא ידע

שמבט אחד שלו

הצית אותי מיד.

אם היה מכיר

קצת יותר טוב,

אם את אהבתי

היה מחזיר

אולי היה

עכשיו אחרת.

יותר טוב?

יותר רע?

לא אדע.

גם לא אכפת.

הוצאתי אותו מחיי.

למה לי לתת

ללב להשבר

על מישהו שעליי

אולי יוותר?

 

אז למה

הוי,אלי,

למה שוב

דופק הלב

כשהוא נועץ

עוד מבט,

נוקב?