שרבוט על הדף,
נתונה בשרעפים.
לא יודעת מה לעשות,
איך להתנהג עם אדם שכזה.
אדם שלא הולך בדרכה,
אך את ליבה שבה.
האם להגיד לו ללכת,
האם להמשיך להיות איתו?
שרבוט על הדף,
בית,
עצים,
פרחים,
ילדים,
והורים.
היא והוא.
לא, אותו היא לא תדחה,
זה שאינם אותו דבר,
זה שפגם לו בנפשו,
אלו לא סיבות לדחותו.
והיא לו-
תאמר כן.
ובית יהיה להם,
עצים,
פרחים,
ילדים,
שלו, ושלה.

(כ"ב תמוז תשס"ה)