שלום.
האם טוב לך?
האם את מרגישה דברים?
שלום.
את שומעת?
את מקשיבה?
אולי,
למעשה,
איני צריכה לשאול אותך,
הרי בסך-הכל,
את,
אינך אלא רק דמות דמיונית,
פרי דמיוני הקודח.
הרי את,
אינך קיימת כלל.
את תוצר אדם הזקוק לחברה.
מישהו,
שאין לו למי לדבר.
למי לדבר-
שלא יכעס על דבריו,
שלא יצעק,
שלא יזעק.
את פרי תוצר של אדם,
הזקוק למי שיקשיב לו,
יקשיב בלי לענות.
יספוג את דברי, ולא יוציאם.
לכן את קיימת.
את-
אך דבר לא ממשי.
אז,
שלום.
את מקשיבה, נכון??

(י"ט חשוון תשס"ו)