מרגישה נטושה,

מרגישה מאוכזבת.

מרגישה מרומה,

מרגישה בודדת.

מרגישה שהשתמשו בכוחותיי-

והותירוני מרוקנת.

את תמצית חיי לקחו ממני-

והותירו את הטפל.

את חיי רוצה אני לתקן-

אך בלי כוחותיי-

אשאר במקום.

קוראת אני,

ללוקחים את הכוחות,

קוראת אני למכאיבים ביותר-

העוברים-

ואינם שבים.

קוראת אני,

וקולי אובד ברעש.

קוראת אני-

השיבו את כוחותיי,

אל תעצרו לנפוש-

ותמשיכו במרוץ.

עצרו לנפוש-

והכניסו אותי לתוך מרוצכם.

הפכו אותי לחלק מחייכם.

אל תכאיבו לי,

אל תפגעו בליבי.

אתן לכם כוחות-

רק תנו לי חזרה.

עִברו דרכי,

עִברו,

רק אל תותירו אותי מאחור.

קחו ממני כוחות-

ותנו לי כוחות.

אל תשאירוני בדד.