יש והוא ניצב
ממרחק הר או שניים
יש ונראה
מפינה בירושלים.

עד דומם
עינו פקוחה
 לרווחה ואנחה
בין נוחם לברכה.

עץ האורן ישוח
יגלה מלוא קומתו
צליל המית הרוח
בקול נבל שכוח
זו תקופתו.

ומשק כנפי ציפור
העובר מחושך לאור
ומדור לדור:
שאול ופלישתים
וחזון העתים.
את הבן הרועה
ממרחק רואה.

ניצב ברמה
פניו אל אל
תר אותו הזמן:
נבי סמואל