איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

הדגל שלך הוא כחול ולבן

מה שלא ראתה שפחה על הים..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה