איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

מרובע

יושב על הגדר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה