איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

מי אוהב את השבת?

פרידה מתוקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה