איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

מעשה בביני"ש נעבך

תודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה