איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

משולש תנכ"י

זה מול זה עשה אלוהים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה