בס"ד

אגלי זיעה הציפו את פניו, המאמץ נתן בו את אותותיו

 רגליו כבר כבדים מנשוא, אך "החי נושא את עצמו"

גופו אשר היה נקבים חלולים, גדוש בשלל ורידים בולטים

ידוע ידע שהוא במרוץ שליחים, שאין בו לעולם מנצחים

טיק,טאק רטן השעון, הכה עליו בכל כוחו, אך הוא המשיך בשלו

 

חשב הוא למצוא היסח בתנ"ך אך מיד פתח ויומו חשך

 ו"אם בגבורות שמונים" הציץ השעון מבין הדפים

  ברעש הקורע לבבות אביונים

  אשר הזמן לא נותן להם שלמונים

 

אך לפתע פתאום מעולם עליון הבזיק הברק והאיר את עיניו

ברגע שבו אתייגע ואמצא-אהיה אנוכי בצרה צרורה

 כי המחיה אותנו בעלמא דשיקרא היא השאיפה שנמצא את התשובה

 

ובאמת החיפוש הוא התשובה, והמציאה תשאר באובדנה

כמאמרם ז"ל -צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

 

ואז באמת אגיע אל המנוחה והנחלה ותהי לי שמחה כי לא נשלמה המשימה