בדגל יש שני קוים כחולים

 

קוים שלעולם לא נפגשים

 

הרקע לבן חיוור,אך צובע את רוב הדגל

 

בדגל יש מגן דוׂד (סם)

 

 

החמאס עלה לשלטון

 

ואין צועק "חמס,חמס"

 

האדישות היא חומת המגן

 

 

רציתי תיקון עולם

 

בסוף גם אני כלי שבור,ריקן

 

לא נותר אלא לביתי לעשות

 

ורק את עצמי לקשוט.

 

 

לא אלחם על אף גבעה

 

גם לא אתגייס לצבא "ההגנה"

 

לא אצביע בבחירות

 

גם לא לא אחפש על מי לירות