רוחל ורן

הצילו! הצילו! פילנפיל איום ונורא! הטילו! הטילו! פירנפיר איום ונולא! הלילו! הלילו! ליפנליף אלום ויולא! (חזרזיר, שם, שם)

שיר אכזבת הגלשן

סוף הזמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה