אם היא שמה עליך פס

והיה לך יום נכס

ואפילו אפילו חטפת פנס

אל תכעס אל תכעס

 

אם אישתך קיבלה קול בס

גנב עם כל רכושך נס

ואין הכנסה אך יש מס

אל תכעס אל תכעס

פיזמון: כי אם תכעס אז תתעצבן

ואם תתעצבן אז תתחיל לעשן

ואז פחות חמצן נכנס וזה נמאס

אז אל תכעס,אל תכעס

אם הבוס שלך כעס

הפודל את גרביך לעס

והחמות נשארת חלילה וחס

אל תכעס, אל תכעס

 

אם הפסדת והיה לך פול-אס

וההוא של ההיא בסוף לא טס

ונשארת בודד ומובס

אל תכעס, אל תכעס

פזמון: כי אם תכעס אז תתעצבן

אם התפוצץ הבלון של הגז

ועל מעשה טוב קיבלת קנס

ובא לך לזעוק חמס

אל תכעס , אל תכעס

 

אם קרוב רחוק מאד גסס

וחובותיו הוריש לך כפרס

ואתה חש רצוץ ונרמס

אל תכעס , אל תכעס

פזמון:כי אם תכעס אז תתעצבן

מוקדש לבן תשכורת שאהב וצחק.