החמה שהבהיקה במרכז הכיפה, נראתה גם היא כמבינה את גודל המאורע

השמיים שהרבו להאפיר לאחרונה, צבעו לכבודה את הרקיע בכחול נפלא

אפילו היושב במרומים חדל להעניש את המתים, וגאל אותם מן היסורים

 כל איש ואיש אשר חפץ ביקרת המלכה התכנס בביתו וחרג מהרגלו

במקום לסעוד לבד וגלמוד, התענגו בני המשפחה על ארוחה מזהירה

 הבשר והדגים חרגו מהרגלן, וראו את זה דווקא כזכות לעלות על השולחן.

לאחרונה החליטה המלכה המפונקת לא לבוא, בלאו הכי את כבודי הם כבר

רומסים, הזהרתי אותם עשרות פעמים, אין הם מקשיבים..

זורקים אבנים ביום המקודש, וטוענים למונפול על כבודי המחולל

חושבים שע"י שוחד ושלמונים יקלסוני, ולי את כבודי ישיבוני

שע"י חרמות וגידופים ואיומים לפגוע בתינוקות השבויים, יצליחו להשיבן מבין

הגויים. והרי כבר אמרו רבותינו על אחד שכזה שרק בחטאת אחת הוא מזדכה

אבל היודע גדרי אהבת ישראל ואת כבודם הוא מבזה

על זה אין מחילה לחוטא