ילד לירי

רק לעצמי לספר ידעתי

בשעריך ירושלים

אבני בית הקברות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה