ילד לירי

רק לעצמי לספר ידעתי

וכשאתה שיכור

נפילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה