"אם תרצה אותי, תהיה חייב למתוח את הגבול".

אך מתחתי את הגבול.

אנחנו פשוט נמצאים בשני צדדים שונים שלו.