גליה צורי

בת חמישים בתהליכי שינוי עמוקים

מפתח

שמי גליה! אני נורה!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה