אני לא יכולה לעשות שום דבר

 כך שבעצם זה הדבר היחיד שאני יכולה לעשות.