אם כי לעיתים נראות אנחנו

כזורמות זו בתוך זו ומתחככות בהנאה

עדיין אין היא בתוכי ואני איני ממנה

ויש כאן רק מעבר שקוף

פקיחת עיניים דגיות

החלקה.

 

* * *

 

המציאות ואני מדברות במכתבים

פעם היא אוהבת לי

ופעם אני כוספת לה

וכל המכתבים מגיעים באיחור

של שנה לפחות

 

 תשס"ג