פלורנס נייטינגל

אחות של אחותי ושל כל מי שאכניסו תחת כנפי ואהיה לו אם ואחות

מו"מ

אני כאן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה