פלורנס נייטינגל

אחות של אחותי ושל כל מי שאכניסו תחת כנפי ואהיה לו אם ואחות

אני כאן

מו"מ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה